AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS


Dades identificatives de l'entitat gestora del lloc web
La societat Palacín, SCCL amb domicili social al carrer Sant Blai, 5 de Manres, Barcelona. CIF: F-61349957.

1. Accés i utilització del Lloc Web

​  1.1. Accés al lloc web 

Les presents Condicions Generals d'Accés i Ús regulen l'accés i utilització del lloc web "www.Aquadisseny.com" endavant, el "Lloc Web"), que Palacín, SCCL posa a disposició dels usuaris d'internet, i té per objecte facilitar l'usuari informació relativa a Palacín, SCCL, les seves activitats i productes qui som les diferents àrees de negoci. i les últimes notícies publicades sobre AQUADISSENY. Aquest lloc web té caràcter informatiu i està dirigit exclusivament al consumidor final o autònoms.
L'accés al Lloc Web comporta l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, pel que li preguem que les llegeixi atentament abans de fer-ne ús. Si no accepta aquestes condicions, li preguem s'abstingui d'utilitzar el Lloc Web i el seu contingut.
Així mateix, Palacín, SCCL posa en coneixement dels usuaris d'aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús podran ser adaptades o modificades en qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l'usuari haurà de llegir i acceptar les presents Condicions Generals d'Accés i Ús en cadascuna de les ocasions en què desitgi utilitzar el Lloc Web.


  1.2. Utilització del lloc web
L'usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, així com de la informació relativa als productes continguda, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les presents Condicions Generals d'Accés i Ús

2. Exoneració de responsabilitat


  2.1. Funcionament del lloc web
Palacín, SCCL amb nom comercial AQUADISSENY, fa els seus millors esforços per mantenir el Lloc Web en bon funcionament, evitant errors o, si s'escau, reparant-los, i mantenint els continguts del lloc web degudament actualitzats. Tanmateix, Palacín, SCCL, no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés al Lloc Web ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.


  2.2. Modificacions en la informació del lloc web
AQUADISSENY.COM, es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda en el Lloc Web, la seva configuració o presentació.

 
  2.3. Ús de la informació continguda al Lloc Web
Tant l'accés al Lloc Web com l'ús que pugui fer de qualsevol informació que conté, especialment la relativa a la idoneïtat i el bon ús dels productes de AQUADISSENY.COM, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari. Palacín, SCCL, no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudicis que poguessin derivar, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda al Lloc Web, i especialment, d'aquella informació relativa a tercers diferents de Palacín, SCCL En concret, Palacín, SCCL, deixa expressa constància de que tota la informació relativa a les especificacions i condicions d'ús dels seus productes continguda al lloc web no substitueix les condicions generals i / o particulars de contractació de Palacín, SCCL ia tota aquella informació facilitada juntament amb els productes adquirits en forma presencial, a les quals s'ha de remetre l'usuari per a l'adquisició i el correcte ús dels mateixos, de manera que es recorda a l'usuari la necessitat de procedir a la lectura atenta de tota la documentació acompanyada als productes o serveis adquirits.
Així mateix, Palacín, SCCL, manifesta que la informació gratuïta subministrada a l'usuari com a resultat de les consultes específiques relatives als productes o serveis oferts al lloc web té caràcter merament indicatiu, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de qualsevol dany o perjudicis que puguin derivar, directament o indirectament, de la utilització per part de l'usuari d'aquesta informació subministrada. En particular, Palacín, SCCL deixa expressa constància que aquesta informació no constitueix una opinió tècnica emesa amb base a totes les dades rellevants requerides. En conseqüència, en cas de requerir una opinió tècnica vinculant, s'hauria de posar en contacte amb AQUADISSENY, a través dels telèfons esmentats al començament d'aquestes condicions.
Addicionalment, AQUADISSENY no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés al Lloc Web.
 

3. Responsabilitat de l'usuari


L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del Lloc Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que AQUADISSENY, pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Lloc Web.
   

4. Política en matèria d'enllaços d'hipertext (Links)


AQUADISSENY, no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuals a tercers llocs web, ni la seva existència implica que AQUADISSENY, avali, promocioni, garanteixi o recomani els llocs web enllaçats.
Així mateix, aquells tercers que tinguin intenció d'incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que dirigeixi al Lloc Web hauran d'obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit de AQUADISSENY.
 

5. Protecció de dades personals


  5.1. Política de Privacitat

AQUADISSENY, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de l'enviament de correus electrònics, així com les dades als quals AQUADISSENY, accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consultes o sol · licituds realitzades mitjançant el lloc web, es recolliran en un fitxer de responsabilitat AQUADISSENY i té com a finalitat la d'atendre a aquestes consultes o sol · licituds, així com elaborar el seu perfil d'usuari sobre la base dels seus hàbits de navegació per tal de mantenir-lo informat sobre béns i serveis que puguin resultar del seu interès .
L'usuari podrà revocar el consentiment prestat en el paràgraf anterior i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició dirigint-se a l'adreça assenyalada en l'encapçalament de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, a través de correu convencional o electrònic, en persona o per telèfon, i indicant segons sigui convenient, de forma visible el concret dret que s'exerceix.
Li preguem que comuniqui de forma immediata a AQUADISSENY, qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en els fitxers de AQUADISSENY estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.
L'informem que la no complimentació de les dades de caràcter personal indicats com a obligatoris de qualsevol dels formularis de registre electrònic podrà tenir com a conseqüència que AQUADISSENY, no pugui atendre la seva sol · licitud.


  5.2. Comunicacions comercials
Mitjançant l'acceptació d'aquesta clàusula l'usuari autoritza expressament a AQUADISSENY a remetre comunicacions comercials, promocionals o publicitàries per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent a l'adreça de correu electrònic que vostè ens proporcioni. Si no desitja rebre aquestes comunicacions comercials, publicitàries o promocionals, sigui quin sigui el canal utilitzat a aquest efecte, pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través de l'email: info@aquadisseny.com,. Seva acceptació perquè es remeti informació comercial té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

  5.3. Mesures de seguretat
AQUADISSENY li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.
 

6. Propietat Industrial i Intel · lectual


Tots els drets de propietat intel · lectual, continguts, disseny, bases de dades i codis que conté el Lloc Web són titularitat de AQUADISSENY a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos, llevat que s'indiqui en cada cas una titularitat diferent . La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres, llevat que es faci per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel · lectual de AQUADISSENY o d'aquell que sigui titular.
Així mateix, tots els noms comercials, marques i signes distintius de tota índole estan protegits per drets de propietat industrial, intel · lectual o d'una altra naturalesa.
La utilització no autoritzada dels continguts d'aquest Lloc Web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel · lectual i industrial de AQUADISSENY poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin, ia les responsabilitats que, si s'escau, es deriven.
En conseqüència, en cas de voler obtenir qualsevol autorització, haurà de sol · licitar a la següent adreça de correu electrònic: info@aquadisseny.com.
 

7. Cookies


AQUADISSENY podrà instal · lar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades, també anomenats cookies, al seu ordinador per tal de conèixer informació dels visitants al seu web, en cap cas aquestes dades es tractaran de dades personals. El seu navegador, de vegades, generarà un missatge instantani que brindarà la possibilitat als visitants de la web d'oposar-instal · lació dels esmentats dispositius. En el cas d'oposar-se a la instal · lació de cookies, la navegació per www.Aquadisseny.com no es veurà afectada de cap manera.
D'altra banda, en el cas de que els li faciliti aquesta possibilitat de forma automàtica, vostè podrà inhibir la instal · lació de les mateixes seguint les instruccions del seu navegador.
 

8. - Legislació aplicable i jurisdicció


L'accés i utilització del Lloc Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre AQUADISSENY i els usuaris del Lloc Web serà dirimida, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Aquadisseny © 2012   | 

Contacte  | 

Síguenos en:

  • Facebook App Icon
  • YouTube Basic Square
  • Twitter App Icon
  • Google+ Basic Square