MANTENIMENT PISCINA

A l'inici de la temporada, s'ha de fer la posada en marxa de la piscina. El seu objectiu és assegurar que tots els elements de la instal · lació estiguin a punt i en perfectes condicions per a poder gaudir de la piscina durant tota la temporada. Es recomana començar l'operació a principis de primavera, per disposar del temps suficient en cas que calgui resoldre petits problemes que requereixin la presència de professionals de la piscina. És important seguir el procediment adequat per evitar problemes durant la temporada de bany.

1

Per què apareix l'aigua verda?
Causa:
       - Per formació d'Algues.
Solució:
      - Regula el pH entre 7,2 i 7,6 amb incrementador o reductor de pH.
      - Tractament de xoc amb clor líquid.
      - 8 hores després de realitzat el tractament de xoc, raspalla les parets i el fons de la piscina.
      - Posa la vàlvula del filtre a "BUIDAT" i succiona les algues mortes amb el netejafons manant l'aigua directament al desguàs.
      - Posa la vàlvula del filtre en posició de "RENTAT" perquè renti la sorra.
      - Augmenta la dosi diària de clor i algicida.

2

¿Per què apareix el a aigua acolorida?
 Causa:

       Presència de sals originades per una baixada en el nivell de pH de l'aigua. Sals de coure = blau / verd. Sals de ferro i de

       manganès = marró.

 

Solució:

      - Ajusta el pH entre 7,2 i 7,6 amb un producte incrementador o reductor de pH.

      - Efectua un tractament de xoc amb clor líquid.

      - A la nit, amb l'aigua en repòs, afegeix un decantador i deixa-ho actuar fins al matí següent.

      - Amb el filtre en posició "BUIDAT" passa el netejafons per retirar les partícules que s'hauran dipositat en el fons, abocant

         tota la brutícia pel desguàs.

      - Ajusta novament el pH entre 7,2 -7,6.

3

​¿Per què l'aigua irriten els ulls i la pell i l'aigua desprèn una desagradable olor de clor?
Causa:

          Presència de cloramines i baix nivell de clor lliure.

 

Solució:

        - Ajusta el pH entre 7,2 i 7,6 amb un producte incrementador o reductor de pH.

        - Realitza un tractament de xoc o usa un producte clorat.

        - Mantingues el nivell de clor entre 1 i 1,5 p.p.m.

        - Passa el netejafons i filtra l'aigua durant tot 1 dia.

4

¿Por qué el agua irrita los ojos, blanquea los tejidos y los cabellos pero NO desprende mal olor?

Causa:
     Exceso de cloro libre.

Solución:
    - Disminuya la dosis diaria de cloro, hasta alcanzar un nivel entre 1 y 1,5 p.p.m.

5

¿Por qué el agua tiene espuma?

Causa:
      - Concentración excesiva de alguicida.
      - Desperdicios orgánicos en el agua: crema bronceadora, sudor, etc...

Solución:   
      - Evacúa una parte del agua por el desagüe correspondiente (según sea necesario) y rellena con agua nueva.
      - Con el equipo de filtración en posición de "RECIRCULACIÓN" efectúa un tratamiento de choque.
      - Ajusta el pH entre 7,2 y 7,6 y el nivel de cloro libre entre 1 y 1,5 partes por millón (p.p.m.). 
      - Utiliza un producto alguicida sin espuma.

6

​¿Por qué aparece el agua turbia y blanquecina?

Causa:
      pH superior a 8.
      Agua dura.  
      Mala filtración.

Solución:
      - Compruebe el estado de funcionamiento del filtro.     
      - Sitúa el pH entre 7,2 y 7,6 con un producto reductor de pH.
      - Mantén el cloro entre 1 y 1,5 ppm. 
      - Por la noche, con el filtro detenido, agrega floculante. A la mañana siguiente, todas las partículas se habrán

       depositado en el fondo.
      - Pon la válvula del filtro en "VACIADO" y pasa el limpiafondos.
      - Filtra durante varias horas y luego haz un LAVADO de la arena.
      - Si el agua tiene un alto nivel de dureza, añada algún producto Antical.

Aquadisseny © 2012   | 

Contacte  | 

Síguenos en:

  • Facebook App Icon
  • YouTube Basic Square
  • Twitter App Icon
  • Google+ Basic Square