¡ Consells per mantenir la seva piscina en perfecte estat !

* Mantenir el PH entre 7,2 - 7,4, perquè el desinfectant tingui major eficàcia.Filtra diàriament entre 6 i 8 hores com a mínim.

* Netejar el filtre a contra corrent de forma periòdica i parar el netejafons.

* Dosificar correctament el desinfectant perquè sempre estigui present en l'aigua la qualitat recomanda. 

Problema 

Aigua Tèrbola

Motiu

Excés de residus orgànics en l'aigua, pobra filtració o desinfecció insuficient.

Sol·lució

Un contrarentat i augmenti les hores de filtració. Faci un tractament amb policlorur d'Alumini i l'endemà passeu el netejafons després d'haver deixat reposar. Analitzi el PH i ajusti-ho entre 7.2 - 7.4, amb PH Plus o PH Minus, segons convingui. Si la terbolor persisteix faci una cloració de xoc.

Aigua Verda

Formació d'algues a causa de l'excessiva presència de mircrooganismes en l'aigua. Quantitat insuficient d'alguicida.

Un contrarentat del filtre i elimini les algues incrustades en parets i fons amb un raspallat. Reguli el pH a 7.2 - 7.4 i efectuï un tractament de xoc amb Cloro Granulat. Afageixi .................. i un dosatge doble de algicida. Augmentar les hores de filtració fins a recuperar 

Aigua Marró

Presència de Magnesi o Ferro. Corrosió en les parts metàl·liques.

Ajusti el PH a 7.2 - 7.4 i efectuï un tractament de xoc amb ............. Afegeixi............ i augmenti el temps de filtració. Parar el filtre i passades 10 hores passar el netejafons.

Aigua marró o vermelossa

Irritació d'ulls i pell i males olors

Presència de ions metàl·lics que s'acoloreixen  en afegir el desinfectant ( habitual en aigües de pou).

Ph desajustat i excés de matèria orgànica que forma cloramines.

Si a més existeixen taques en les parets, s'aconsella el buidatge de la piscina i netejar-les amb Desincrustan. Si no esiteisen les taques, ajusti el PH a 7.2 - 7.4 i efectuï un tractament de xoc amb ................... Afegeixi floculant i augmenti el temps de  filtració. Parar el filtre i passades 10 hores passar el netejafons.

 

Analitzi el PH i ajusti-ho entre 7.2 - 7.4 amb PH Plus o PH Menos, segons convingui. Realitzar un tractament de xoc amb............................. si el valor del desinfectant és baix

Incrustacions

Precipitació de les sals de calci a causa de la duresa de l'aigua.

 Ajusti el PH entre 7.2 - 7.4 amb PH Plus o PH Minus, segons convingui i realitzi un tractament amb producte Antical setmanalment

Parets i fons relliscosos

Presència d'algues.

Ajusti el PH entre 7.2 - 7.4 amb PH Plus o PH Minuss segons convingui i efectuï un tractament de xoc amb ....................... . Poc després afegeisi una dosi doble d'algicida amb el filtre en funcionament.

  • 4-6 hores després, respallar parets, deixar reposar i passar el netejafons.

Aquadisseny © 2012   | 

Contacte  | 

Síguenos en:

  • Facebook App Icon
  • YouTube Basic Square
  • Twitter App Icon
  • Google+ Basic Square