Es tracta d'un sistema de tractament de l'aigua sense afegir a l'aigua clor o brom o qualsevol producte químic desinfectate, en qualsevol de les seves formes (líquid, pastilles o granulat).

És un sistema automatitzat completament que manté l'aigua de la piscina en les seves condicions òptimes en tot moment.
Es compon d'un aparell d'hidròlisi que produeix peròxid, OH i oxigen en continu a partir d'una mínima conductivitat de l'aigua (500 uS) i un generador d'Ozó que produeix fins 1g/m3/h d'Ozó (O3) en continu a partir l'aire.

 

La conductivitat de l'aigua a moltes zones és suficient perquè la reacció d'hidròlisi es produeixi, però si no és així, s'augmenta la conductivitat prou perquè l'aparell funcioni de forma òptima.

L'aparell d'hidròlisi ve dotat d'un sensor de cabal, d'una sonda de pH, d'una sonda Redox, d'un controlador i dosificador de pH i opcional de sensors de temperatura i de conductivitat. 

 

 

El generador d'Ozó produeix Ozó a partir de l'aire i l'introdueix en l'aigua de la piscina. El Ozó és un oxidant molt potent que elimina bacteris, vírus, elimina els sabors i les olors que l'aigua pot tenir i es transforma en oxigen.

El HIDROZONE no utilitza productes químics i no deixa cap residu químic dins l'aigua de la piscina. El manteniment de l'aparell és mínim en ser completament automatitzat.La instal · lació i posada en marxa de l'equip HIDROZONE és senzilla i és fàcil d'efectuar en qualsevol instal · lació. La forma modular de l'aparell dóna la possibilitat de poder adaptar amb facilitat a l'entorn.

L'aparell de HIDROZONE el podem instal · lar o es pot subministrar perquè el seu instal · lador l'instal.Instal · lació hidròlisis per oxidació 

Aquadisseny © 2012   | 

Contacte  | 

Síguenos en:

  • Facebook App Icon
  • YouTube Basic Square
  • Twitter App Icon
  • Google+ Basic Square